Discoplexa4

OTWARTE od Piątku do Niedzieli od 21:30

REZERWACJE + 48 601 94 18 54

A4 BUS + 48 790 272 488

REZERWACJA

INFORMACJA O PUBLIKACJI WIZERUNKU NA ZDJĘCIACH

NA STRONACH INTERNETOWYCH
SPÓŁKI KRYSTIAN LINDER SPÓŁKA JAWNA

Z SIEDZIBĄ W PIETNEJ

§1

Na terenie obiektu Discoplex A4 mieszczącego się przy ul.Krapkowickiej 1A, Pietna 47-300 Krapkowice
prowadzona jest publikacja wizerunku, poprzez wykonywanie zdjęć w ciagach komunikacyjnych,
przejściach, korytarzach, salach tanecznych i na terenie wokół obiektu.

§2

Publikacja wizerunku, poprzez wykonywanie zdjęć służy promocji obiektu. Osoby korzystające z usług
Obiektu dobrowolnie pozują do zdjęć. Zdjęcia wykorzystywane są na oficjalnej stronie
www.discoplexa4.pl oraz na fanpage Discoplex A4 w portalu społecznościowym Facebook.

§3

Przetwarzanie danych osobowych, uzyskanych poprzez wykonywanie zdjęć oraz ich odpowiednie
zabezpieczenie odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. Z 2016r. Poz.922 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L. Z 2016r nr 119,
str. 1)

§4

Szczegółowe zasady przetwarzania danych utrwalonych za pomocą wykonywania zdjęć, a w
szczególności w zakresie przechowywania, usuwania, przekazywania, ustalania osób upoważnionych do
wykonywania zdjęć oraz umieszczania ich na oficjalnej stronie oraz fanpage Discoplex A4, określają
odrębne przepisy wewnątrzzakładowe.

REZERWACJE