Regulamin

REGULAMIN DISCOPLEXU A4

Właściciel: firma Krystian Linder Sp. J.

Pietna, ulica Krapkowicka 1 a

47-300 Krapkowice

 

 

 1. Działalność DISCOPLEXU A4 prowadzona jest w oparciu o Ustawę z dnia 09.09.1968 r. „o zezwoleniach na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową” oraz Ustawę z dnia 16.12.1993 r. „ o organizowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej”.

 2. Imprezy organizowane są w każdy piątek, sobotę i niedzielę, a w okresie wakacyjnym również w środy w godzinach od 21:00 do 05:00.

 3. W organizowanych imprezach partycypować mogą tylko te osoby , które nabyły w kasie dyskoteki bilet wstępu.

 4. Imprezy odbywające się w w/w lokalu ochraniane są przez pracowników ochrony zatrudnionych przez właściciela.

 5. W dyskotece DISCOPLEX A4 zakazuje się:

- wnoszenia napojów alkoholowych , środków odurzających oraz niebezpiecznych przedmiotów. W razie wykrycia w/w przedmiotów zostają one natychmiastowo rekwirowane przez pracowników ochrony.

- spożywania i podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18 oraz znajdującym się już pod wpływem alkoholu.

 1. Uczestnikom imprezy nakazuje się przestrzeganie regulaminu pkt: 4 i 5 oraz  poszanowania mienia i wyposażenia lokalu oraz zachowania się zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego.

 2. Osoby, które dopuściły się zniszczenia mienia lub wyposażenia dyskoteki zobowiązane są do zadośćuczynienia za wyrządzone szkody.

 3. Uczestnicy imprez zobowiązani są do wykonywania poleceń pracowników ochrony w zakresie dot. bezpieczeństwa imprezy.

 4. Uczestnikom imprez zapewnia się parking strzeżony płatny i niestrzeżony bezpłatny, korzystanie z szatni płatnej i z WC bezpłatnie.

 5. W lokalu znajdują się miejsca siedzące dostępne za dodatkową opłatą w wysokości ustalonej przez właściciela. Opłatę pobiera pracownik ochrony.

 6. Dyskoteka posiada bufety oferujące napoje alkoholowe, chłodzące oraz gorące posiłki.

 7. W razie konieczności uzyskania niezbędnej pomocy lekarskiej lub policji  udostępnia się nieodpłatnie telefon służbowy.

 8. Jednorazowo w budynku może się znajdować ok. 2800 osób.

 9. Każdy uczestnik przy wejściu powinien wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości, między innymi dla zastosowania selekcji wiekowej (strefa +16 i + 21 lat)

 10. Do dyskoteki nie zostaną wpuszczone osoby , których ubiór nie spełnia wymogów wyznaczonych przez właściciela tzn: ( zabronione są stroje sportowe typu dresy , moro, krótkie spodenki plażowe, bluzy z kapturami, czapki).

 11. Wejście na teren obiektu wiąże się ze zgodą na publikacje wizerunku na zdjęciach lub zapisie video z monitoringu i może być wykorzystane do celów promocyjnych lub do wykrycia sprawców przewinień i przestępstw.

 12. UWAGA: właściciel i obsługa lokalu nie odpowiada za rzeczy pozostawione przy stolikach bez opieki lub zagubione podczas imprezy.

 13. Osoby , które w trakcie imprezy nie będą przestrzegać regulaminu , a zostaną ujawnione , zostaną wyproszone z lokalu bez zwrotu kosztów.

 14. Każdy materiał nagrany jakimkolwiek urządzeniem przez uczestników imprezy na terenie lokalu i parkingu są własnością DISCOPLEXU A4  i bez pozwolenia nie mogą być nigdzie udostępniane ani publikowane.

 15. Osoby wkraczające na teren prywatny dyskoteki (łącznie z parkingiem) nie mają prawa wykonywać jakiejkolwiek czynności zarobkowych bez pozwolenia właściciela.

 16. Wejście na teren obiektu wiąże się ze zgodą na publikacje wizerunku na zdjęciach lub zapisie video z monitoringu i może być wykorzystane do celów promocyjnych lub do wykrycia sprawców przewinień i przestępstw.

 17. UWAGA: właściciel i obsługa lokalu nie odpowiada za rzeczy pozostawione przy stolikach bez opieki lub zagubione podczas imprezy

 18. Osoby , które w trakcie imprezy nie będą przestrzegać regulaminu , a zostaną ujawnione , zostaną wyproszone z lokalu bez zwrotu kosztów,

 19. Każdy materiał nagrany jakimkolwiek urządzeniem przez uczestników imprezy na terenie lokalu i parkingu są własnością DISCOPLEXU A4  i bez pozwolenia nie mogą być nigdzie udostępniane ani publikowane.

 20. Osoby wkraczające na teren prywatny dyskoteki (łącznie z parkingiem) nie mają prawa wykonywać jakiejkolwiek czynności zarobkowych bez pozwolenia właściciela. 

discoplexa4.pl ⓒ 2016
Projekt i wykonanie strony www itDesk